Funnels

Använd funnels för att visualisera besökarnas kundupplevelse

Mät hur effektiva dina strategier är, upptäck var i kundresan dina besökare förlorar intresse, och använd målgruppsanalyser och heatmaps för att förstärka din förståelse.

Använd funnels för att förbättra kundupplevelsen

Funnels ger dig möjlighet att visualisera alla steg som besökare i din butik eller galleria tar. Varje steg är en mikrokonvertering, som kan optimeras för att öka sannolikheten för den slutgiltiga målsättningen. Om ett av stegen visar en lägre konverteringsgrad än väntat, så kan det analyseras för att se vad som är fel och underlätta test av möjliga förbättringar.

Se på din kundupplevelse från kundens perspektiv

Att lära sig hur en funnel fungerar ur kundens perspektiv ger dig möjlighet att förstå var och när de tappar intresset. Du kan också bättre förstå vad du kan göra för att öka relevansen och din måluppfyllelse, där målet exempelvis kan vara att öka konverteringen av ekologiska varor, öka tiden de spenderar i butiken eller besöksfrekvensen av en viss kampanj.

Ditt arbete är att se till att varje steg i dina funnels är så smidiga och relevanta som möjligt (kanske till och med roliga!) för dina besökare, och öka dina besökares motivation för det slutgiltiga målet.

Skapa anpassade funnels

Använd funnels för att visualisera varje steg som en besökare gör och identifiera var du tappar dina besökare. Analysera olika avvikelser från dina strategier i syfte att förbättra kundupplevelsen för dina målgrupper. I detta exempel så har vi valt att analysera en konverteringsstrategi.

  • Kundresor
  • Dashboard
  • Funnels
  • Anslut lokaler
Förstå besökarnas faktiska kundupplevelser
Nå dina mål med kraftfulla analyser
Använd funnels för att visualisera besökarnas kundupplevelser
Anslut dina lokaler enkelt

Använd funnels för att visualisera besökarnas kundupplevelser

Förstå hur effektiva dina strategier är, förstå var under kundsresan dina besökare förlorar intresse, och använd målgruppsanalyser och heatmaps för att förstärka din förståelse.

Förstå besökarnas faktiska kundupplevelser
Nå dina mål med kraftfulla analyser
Använd funnels för att visualisera besökarnas kundupplevelser
Anslut dina lokaler enkelt