Varför Indivd

Butiker och gallerior behöver anpassa sig till den nya digitala verkligheten

Vi arbetar, vi sover och vi handlar för att leva. Utbyte av varor och tjänster har alltid varit ett naturligt sätt att överleva och existera. Fysisk handel kommer att fortsätta vara en viktig del av våra liv i framtiden, även om e-handel har tagit över en allt större del. Men fysisk detaljhandel måste anpassa sig till den nya och disruptiva verkligheten för att vara lönsam och för att fortsätta vara uppskattad.

Precis som e-handeln så måste fysisk handel börja använda data och insikter för att bättre förstå sina besökare och därigenom kunna erbjuda mer attraktiva mötesplatser. Men lösningarna för att komma dit måste samtidigt skydda dataskyddet och integriteten. Dagens och framtidens kunder kräver en hållbar detaljhandel baserad på integritetsvänlig teknik (Data Protection by Design), där integritet har högsta prioritet. Ingen kommer att klara sig utan ha skapat en balans mellan data och integritet.

Indivds plattform för retail som symboliserar att ingen retailer kommer överleva utan en balans mellan kundinsikter och integritet. De som är bra på digitalisering överträffar sina konkurrenter i de flesta dimensioner av ekonomisk prestanda.

Ingen kommer undan framtiden. Digitalisering är framtiden.

Digitaliseringen är här för att stanna. Digitaliseringen bidrar till att skapa effektivare, lönsammare och mer hållbara företag. Med tillgång till data och ny teknik ökar den digitala innovationen, styrningen förbättras och de anställda kan skapa bättre strategier. Studier visar även att de företag som har kommit längre på sin digitalisering, överträffar sina konkurrenter i all form av ekonomisk prestation.

  • Minska informationsintensiva kostnader med upp till 90%.
  • Öka förståelsen för effektivare processer.
  • Hjälpa dig att agera innan problem uppstår.

Lönsamma strategier är baserade på kund- och affärsdata

Butiker och gallerior är dåligt riggade för det digitala samhälle, som nu i allt snabbare tempo växer fram. De behöver vässa sina strategier och förbättra sin styrning genom att i ökad utsträckning använda sig av kund- och affärsdata och ett mer datadrivet beslutsfattande. De måste också i högre grad mäta effekterna av sina investeringar innan och efter nya förändringar genomförs för att förstå resultatet.

Så skapar du den bästa kundupplevelsen för dina kunder

Skapad för de som vill uppnå effektivare och mer lönsamma kundupplevelser och som vill inspirera sina medarbetare och partners att använda sig av värdefulla insikter för att nå dit.

  • Upptäck nya värdefulla insikter.
  • Designa och genomför mer lönsamma strategier.
  • Mät effektiviteten i dina experiment.
Utforska vår mjukvara

Därför gör vi detta: Vi vill skapa rätt balans mellan människa och teknik

Å ena sidan är det teknik som inspirerar och möjliggör ett roligare, enklare, bekvämare och närmare liv för oss själva, våra vänner och familj, liksom mer lönsamma och hållbara framtidsutsikter för våra företag. Å andra sidan kan teknik också vara oroande. Den kan missbrukas av krafter som inte vill oss och / eller världen väl.

Det är därför teknisk utveckling och innovation behöver både stödjas och hållas i strama tyglar. En teknisk harmoni i ett datadrivet samhälle kräver en rättslig balans med en knivskarp etisk samhällskontroll över personlig integritet och datasäkerhet. Nyckeln är att hitta en balans mellan det som inspirerar och det som oroar. Det är vår strävan, vår dröm och vision. Det är därför vi har utvecklat Indivd och vår anonymiseringsteknik.

Indivd utgör denna balans.